Het Herroepingrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product te bekijken zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te bekijken, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@bodyglitter.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. In geval van sommige buitenlandse betaalmiddelen is dit niet mogelijk, wij zullen u dan verzoeken om een andere betaalmethode te kiezen.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 9 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingrecht

Het herroepingrecht is uitgesloten voor:

·         Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte sjablonen naar wens van de klant.

·         Producten welke wegens hygiënische redenen niet mogen worden geretourneerd.

·         Sjablonen of producten die zijn gebruikt mogen niet worden geretourneerd.

Modelformulier voor herroeping

Klik HIER om het herroepingsformulier te openen, u kunt het dan downloaden, opslaan of uitprinten.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Chloïs Cosmetics BV
Sasdijk 1a
4671 RN Dinteloord
Nederland
info@chlois.com        

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:

 

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

- Naam/Namen consument(en)

 

- Adres consument(en)

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

© 2018 - 2024 Chloïs Cosmetics B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel